Wim den Engelsen

Diensten

De volgende diensten biedt administratiekantoor en belastingadvieskantoor Wim den Engelsen aan:

Particulieren en bedrijven:
- aangifte en advisering inkomstenbelasting
- aanvragen, wijzigen of stopzetten van voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting
- aanvragen, wijzigen of stopzetten van toeslagen
- advies inzake uw fiscale positie
- advies inzake uw oudedagsvoorziening
- advies inzake uw vermogensplanning
- aangifte en advies inzake erfbelasting en schenkbelasting
- bezwaarprocedures
- beroepsprocedures
- second opinion
- eerstelijns advies inzake arbeidsrecht
- eerstelijns advies inzake contracten

Bedrijven:
- begeleiding startende ondernemer
- keuze ondernemingsvorm
- administratie
- maken van commerciƫle jaarstukken
- maken van fiscale jaarstukken
- implementeren en onderhouden taxcompliance
- implementeren en onderhouden tax contol framework
- aangifte en advisering vennootschapsbelasting
- begeleiding transferpricing
- aangifte en advisering omzetbelasting
- begeleiding bij belastingcontroles / boekenonderzoek
- advisering inzake verzekeringsplicht voor de sociale verzekeringen
- aanvragen en advisering inzake verklaring arbeidsrelatie (VAR)
- advisering inzake inleners-, keten- en bestuurdersaansprakelijkheid
- advisering inzake loonheffing
- advisering inzake overdrachtsbelasting
- (liquiditeits-)begrotingen, investeringsbeslissingen, kostprijsberekeningen en financial control

Voor de optimale dienstverlening van ons administratiekantoor en belastingadvieskantoor in Arnhem, Nijmegen en Utrecht:
info@wimdenengelsen.eu