Wim den Engelsen

In 1967 werd ik geboren te Utrecht. In 1994 ben ik getrouwd met Angélique en we wonen samen in Elst.


Na het VWO heb ik eerst HEAO bedrijfseconomie in Eindhoven gestudeerd. Volgens veel economen bestudeert economie de schaarste en komt de economische wetenschap met handvatten voor de praktijk om schaarse middelen zo zinvol mogelijk aan te wenden. Volgens de law of attraction is het stelselmatig benadrukken van en aandacht geven aan schaarste de snelste manier om armoede en misère in je leven te creëren. Ik ben dus geen studeerkamergeleerde geworden. Mijn opvatting is dat economie overvloed zou moeten bestuderen en zou de economische wetenschap met handvatten voor de praktijk moeten komen om overvloed te creëren. Ik word door veel ondernemers geïnspireerd, omdat zij intuïtief mijn opvattingen over de economische wetenschap onderschrijven en bezig zijn met het creëren van overvloed.

Vervolgens heb ik fiscale economie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam waar ik later ook de Europese Fiscale Studie heb gevolgd. Belastingen heeft mij gegrepen en belastingadvies geven is een way of life.

De impact voor bedrijven en ook particulieren wordt door de politiek en de belastingdienst vaak onderschat. De macht, de onbereikbaarheid en de soms haast mythische onpersoonlijkheid van een belastinginspecteur geeft het geheel een dynamiek en sausje wat ik in geen ander vak ooit heb gezien: een groot acteur kan u tot tranen brengen; de belastinginspecteur kan dat ook.

Stellingen over fiscalisten waar ik mij geheel in kan terugvinden zijn:
- Je bent fiscalist tot in je kist: dit betekent voor mij dat als de fiscaliteit eenmaal je passie is
geworden, dat je er lol in zult blijven houden om slimme dingen te bedenken waardoor de wetgeving
geen belemmering wordt of minder belemmerend wordt
- Fiscalisten zijn niet immoreel en wel amoreel: dit betekent voor mij dat de wetgeving een gegeven is;
het is niet aan mij om daar een oordeel over te hebben; het is wel aan mij om deze wet toe te passen
en daar waar mogelijk gebruik te maken van creatieve soms niet alledaagse oplossingen; hierbij is het
volstrekt onbelangrijk wat de wetgever van mijn adviezen vindt; ik vind het wel belangrijk wat een
rechter vindt of zou vinden; daarom adviseer ik nooit iets wat ik niet zonder ‘droge ogen’ bij een
rechter kan verdedigen; ofwel in gewoon Nederlands: liegen nee, slim ja

Na mijn studie ben ik begonnen bij de belastingdienst. Als belastinginspecteur en later als opleider van inspecteurs heb ik in ruim 11 jaar de kneepjes van het vak geleerd, de taal leren spreken van de belastingdienst en heb ik geleerd hoe fiscale geschillen te slechten en te procederen.

In de omgang met de belastingdienst en het UWV zie ik het als een voordeel dat ik bij de belastingdienst heb gewerkt. Er werken ambtenaren en dat zijn geen ondernemers. In onze netwerkorganisatie wordt ervaren dat ik als belastingfluisteraar net even een betere toon kan zetten.  

In het slechten van fiscale geschillen is er een attitude verschil tussen de fiscalisten:
- de fiscaal econoom (wat ik zelf ben) procedeert alleen in die gevallen dat de verwachtte belastingschuld
na interventie van de rechter + de procedurekosten beduidend lager zijn dan de huidige belastingschade.
- de fiscaal jurist is ook bereid om te procederen om een principe kwestie met een klein belang in geld.
- de (fiscale) advocaat leeft van strijd en zal relatief eerder bereid zijn om te procederen.

Bij het procederen gaat het echter niet om gelijk hebben en gaat het om gelijk krijgen. Dat is soms iets heel anders. Als ik voor u ga procederen interesseert het mij dus niet of u gelijk heeft. Het gaat er om of u gelijk zou kunnen krijgen. Als daar sprake van is, stel ik u eerst de vraag of u kiest voor gelijk of voor geluk. Als u gelijk wil hebben, geef ik u gelijk en kunt u tevreden naar huis gaan. Er wordt niet geprocedeerd. Als u geluk wil gaan we eerst ernstig onderhandelen met de belastingdienst. Een procedure kost immers tijd en geld. Dit geld ook voor de belastingdienst. Met een deel geven en nemen is er vaak toch een win win situatie te creëren.

In sommige gevallen kunt u echter alleen maar winnen door te procederen. Dan wordt op de juiste manier de case opgebouwd om de strijd optimaal te spelen. Vanaf dat moment gaat het feitelijk alleen nog om winnen of verliezen en komt bij mij de Tyrannosaurus Tax naar boven die alles uit de kast haalt.

Bij PGGM heb ik als bedrijfsfiscalist gezien hoe het er aan de andere kant aan toe gaat en heb ik met veel plezier in de keuken gekeken van een grote financiële dienstverlener. Daarnaast heb ik ook gewerkt als controller en hoofd administratie voor meerdere bedrijven.

Sinds 2004 werkt ik zelfstandig en dan m.n. als belastingadviseur. Grote bedrijven waar ik voor werk of heb gewerkt zijn Achmea, Yarden en Rabobank Bouwfonds.

Ik werk momenteel vnl. voor het MKB en mijn eigenlijke werk is het helpen creëren van overvloed. Ik werk graag met ondernemers waar een win win situatie is te creëren. Ik merk dat daar veel vraag naar is, omdat geen ondernemer zit te wachten op een harde landing (faillissement) of een zachte landing (stoppen met ondernemen en iets anders gaan doen).

Ik werk samen met andere ondernemers in een netwerk waardoor wij het gehele spectrum aan noodzakelijke diensten kunnen aanbieden. Een netwerk is helemaal van deze tijd en heb je nodig, omdat je niet alles kunt of weet en je elkaar inspireert om meer voor elkaar te krijgen.

Onze diensten bestaan uit:
- Uitvoering (administratie, jaarrekeningen en belastingaangiftes)
- Advisering (belasting, financieel en bedrijfseconomisch).

Als u geïnteresseerd bent in mijn diensten, kunt u mij bellen op 06 - 50589389 of een mail sturen naar info@wimdenengelsen.eu